Aktualności

 • Stowarzyszenie rozpoczęło rozmowy z dyrektorami jednostek penitencjarnych w sprawie wdrożenia w zakładach karnych usługi "Porozmawiaj z Bliskimi" skierowanej do najuboższych skazanych, którym w ramach projektu, przekazywane będą bezpłatnie karty telefoniczne do podtrzymania kontaktów z bliskimi. Oczywiście, wsparcie skierowane jest do wyłącznie pierwszy raz karanych, którzy podczas odbywania kary pozbawienia wolności zachowują się wzorowo. Stowarzyszenie wyraża bowiem pogląd, że kontakt z rodziną jest jednym z głównych elementów powtórnej socjalizacji osób skazanych i może zapobiec ich powrotowi do przestępstwa. Pilotażowa edycja Usługi zostanie wprowadzona w styczniu 2020 roku.

 • Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium” działając w obszarze szeroko rozumianej penitencjarystyki na rzecz bezpieczeństwa publicznego poprzez socjalizację osób pozbawionych wolności i zapobieganie zjawisku recydywy poszukuje chętnych do Służby Wolontariackiej!

Jeżeli jesteś prawnikiem, pedagogiem, psychologiem, seksuologiem, lekarzem, kuratorem, doradcą zawodowym, dziennikarzem, informatykiem, programistą, anglistą, germanistą, studentem tych kierunków lub – po prostu – społecznikiem, zapraszamy do współpracy

 • w Zespole ds. Readaptacji Społecznej Skazanych przy realizacji programu Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społ4czeństwa Osób Skazanych” http://www.postpenit.pl/program-interwencja-i-wsparcie
 • w Zespole ds. Public Relations przy redagowaniu czasopisma „Postpenit” i prowadzeniu naszych mediów społecznościowych, czy pozycjonowaniu tworzeniu stron internetowych http://www.postpenit.pl/postpenit-czasopismo
 • w Zespole ds. Administracyjnych przy pozyskiwaniu darowizn, dotacji na rzecz Stowarzyszenia, czy przy świadczeniu pomocy prawnej potrzebującym

(Wolontariusz nie musi być z Poznania! Wystarczy dostęp do Internetu!) http://www.postpenit.pl/wolontariat

Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji na adres: mliczek@postpenit.pl. Rozpatrywane będą tylko te aplikacje zawierające: imię, nazwisko, adres email, telefon kontaktowy, wskazanie zespołu lub tematyki współpracy.

Wolontariusz współpracuje ze Stowarzyszeniem na podstawie zawartego porozumienia wolontariackiego.


 • Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Sekretariatem Stowarzyszenia [61 307 08 70] w każdą środę i sobotę w godzinach 9.00 - 18.00, a codziennie (oprócz weekendów) w sytuacjach alarmowych z dyżurnym prawnikiem [794 980 031].

 • Szanowni Państwo! Z przyjemnością informujemy, że już od 1 listopada 2019 roku Sekretariat Stowarzyszenia czynny będzie codziennie w dni robocze, w godzinach 10.00 - 16.00.


 • Rada Główna do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Ministrze Sprawiedliwości podejmie na najbliższym posiedzeniu decyzję o uwzględnieniu anaszej organizacji w jej działalności, o czym poinformował
  naszego Przedstawiciela sędzia Jacek Przygucki, zastępca dyrektora
  Departamentu Nadzoru Administracyjnego, w piśmie z dnia 24 września 2019 roku.

 • Z przyjemnością informujemy, że Pan dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, w dniu 1 lipca 2019 roku, osobiście (w piśmie adresowanym do koordynatora Zespołu ds. Readaptacji Społecznej Skazanych – Ewy Hys, wyraził swoje słowa „uznania i wdzięczności za podejmowanie inicjatyw poświęconych zagadnieniu readaptacji społecznej osób opuszczających zakłady karne”, dodając, że „walka z problemem wykluczenia społecznego byłych skazanych to działalność niezwykle ważna i potrzebna”.

 • Uwaga! Szanowni Państwo z dniem 12 sierpnia 2019 roku zmianie uległ adres naszej strony. Aktualnie Stowarzyszenie znajdziecie pod adresem www.postpenit.pl i ten adres staje się już naszym docelowym. W związku z powyższym zmianie ulegają także wszystkie domeny w adresach e-mail, np. zamiast adresu sekretariat@procivium.pl obowiązuje adres sekretariat@postpenit.pl

 • Trwają szerokie konsultacje mające na celu właściwe przygotowanie do wdrożenia autorskiego projektu Stowarzyszenia /program-interwencja-i-wsparcie . Płk Marceli Sauermann - dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, uznał, że nasza "propozycja skierowana do osób, które opuściły jednostki penitencjarne, członków ich  rodzin, jak i rodzin osób odbywających karę pozbawienia wolności spotka się z zainteresowaniem beneficjentów i przyniesie wymierne, oczekiwane (resocjalizacyjne) efekty". Dyrektor uznał także, w skierowanym do Stowarzyszenia piśmie z dnia 24 maja br., że "walory, jakie niesie za sobą oferowane wsparcie (w programie) są nieocenione". Natomiast z Inspektoratu Okręgowego Służby Więziennej w Szczecinie otrzymaliśmy informację, że projekt programu został uznany za zbieżny z zadaniami ustawowymi Służby Więziennej i w wielu aspektach może stanowić ich cenne uzupełnienie.

 • Uprzejmie informujemy, że w okresie od 17 czerwca do 10 sierpnia 2019 roku Sekretariat Stowarzyszenia nie będzie czynny z powodu przerwy urlopowej.

 • Pierwszy, pilotażowy, numer dwumiesięcznika "Postpenit" jest już gotowy! Zapraszamy do lektury i komentowania. /postpenit-czasopismo

 • Stowarzyszenie podjęło rozmowy z prywatnymi spółkami w sprawie finansowania przygotowywanej do wprowadzenia w jednostkach penitencjarnych usługi "Porozmawiaj z Bliskimi". Jej celem jest zapewnienie kontaktu telefonicznego najuboższym skazanym z ich rodzinami. Stowarzyszenie, za pośrednictwem, Służby Więziennej chciałoby przekazywać takim osobom bezpłatne karty telefoniczne do wykorzystania w samoinkasujących się aparatach dostępnych na terenie zakładów karnych. Relacje rodzinne są jednym z najważniejszych elementów socjalizacji osób pozbawionych wolności, co wpisuje się w cele działalności organizacji. Planowany termin wprowadzenia usługi - listopad 2019 roku.

 • Przedstawiciele Zespołu ds. Readaptacji Społecznej Skazanych działającego przy Stowarzyszeniu podjęli wstępne rozmowy o stałej współpracy w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności ze studentami Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz z jego adiunktem doktor Moniką Badowską-Hodor. Rozmowy dotyczyły wspólnych projektów readaptacyjnych oraz współpracy we wprowadzeniu w życie przygotowywanego do realizacji programu "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Pozbawionych Wolności". 


 • Uwaga! Zmianie uległy następujące adresy: z hys@procivium.pl na ewahys@procivium.pl, z powalowska@procivium.pl na amandapowalowska@procivium.pl, z galinska@procivium.pl na aldonagalinska@procivium.pl
 • Decyzją Przedstawiciela Stowarzyszenia likwidacji uległ Zespół ds. Kontaktów z Instytucjami, a powołano Zespół ds. Administracyjnych, którego koordynatorem została Magdalena Pawlukiewicz.

 • Z przyjemnością informujemy, że Pani Amanda Powałowska została decyzją Przedstawiciela naszego stowarzyszenia powołana na stanowisko koordynatora Zespołu ds. Public Relations.


 • Informujemy, że Alicji Mliczek została powierzona funkcja koordynatora Służby Wolontariackiej.

 • Z nieukrywaną przyjemnością informujemy, że Pani Ewie Hys Stowarzyszenie w dniu 11 marca 2019 roku powierzyło koordynowanie Zespołem ds. Readaptacji Społecznej Skazanych, którego celem jest przygotowanie, a następnie wdrożenie programu "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych" [hys@procivium.pl].


 • Regulamin programu readaptacyjnego "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych" został złożony na ręce sędziego Henryka Komisarskiego - przewodniczącego Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Wielkopolskiego", celem konsultacji i dalszej współpracy w szeroko rozumianym zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

 • Przedstawiciel Stowarzyszenia informuje, że najbliższe Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia odbędzie się 27 marca 2019 roku, w siedzibie.

 • Prezentujemy Państwu logo / znak Służby Wolontariackiej powołanej do realizacji zadań Stowarzyszenia.
Logo Suby Wolontariackiejjpg

 • Działający w imieniu Stowarzyszenia Zespół ds. Readaptacji Społecznej Skazanych rozpoczął kampanię mającą na celu przeprowadzenie szerokich konsultacji środowiskowych w przedmiocie przygotowanego do wdrożenia programu "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych". O opinię zostały poproszone organizacje pozarządowe i instytucje oraz osoby publiczne na co dzień zajmujące się penitencjarystyką.

 • Stowarzyszenie, w ramach realizacji programu "Interwencja i Wsparcie..." rozpoczęło budowę portalu internetowego www.postpenit.pl Serwis ma być gotowy do użytku pod koniec kwietnia bieżącego roku. Więcej informacji na ten temat /projekt-portalDaSDsadasdjpg

 • Współzałożyciel Stowarzyszenia "NIGDY WIĘCEJ", z którym współpracuje nasza organizacja - pan Rafał Pankowski został uhonorowany tegoroczną Nagrodą Praw Człowieka im. Paula Ehrlicha i Gunthera K. Schwerina. Wyróżnienie zostało ustanowione w 1998 r. przez amerykańską Ligę Przeciwko Zniesławieniu (Anti-Defamation League) w celu uhonorowania osób walczących z antysemityzmem w Europie. Dyrektor ADL ds. europejskich Andrew Srulevitch wręczył nagrodę podczas wizyty w Polsce 6 lutego 2019 r.

Wspzaoyciel-Stowarzyszenia-NIGDY-WICEJ-uhonorowany-Nagrod-Praw-Czowieka-290x300jpg


 • Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar zaprosił nas na debatę konstytucyjną dotyczącą praw osób z niepełnosprawnościami do samodzielnego życia w społeczności lokalnej w oparciu o art. 69 Konstytucji RP. Spotkanie odbędzie się 12 marca w Sali Sesyjnej Ratusza w Koninie. 

 • Zespół ds. Readaptacji Społecznej Skazanych zwrócił się do Prezesa Orange Polska S.A. o udostępnienie numeru infolinii 0-800 xxx xxx, w celu uruchomienia usługi PostpenitTele - działającej w ramach realizacji Programu "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych". 

 • W linku Program "Interwencja i Wsparcie..." oddajemy do Waszej dyspozycji pełną treść Regulaminu projektu. Zapraszamy do lektury i komentowania. /program-interwencja-i-wsparcie

 • Przedsiębiorstwo Dialtech Sp. z o.o., z którą Stowarzyszenie wypertraktowało promocyjne obniżenie cen połączeń stacjonarnych przedłużyło termin obniżenia cen z 12 na 10 groszy z 31 stycznia 2019 roku na 31 marca br. 

 • W dniu 26 stycznia 2019 roku Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia podjęło Uchwałę o wdrożeniu Programu "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych". W tym celu powołano także Zespół ds. Readaptacji Społecznej Skazanych oraz Służbę Wolontariacką, które mają się zająć wdrażaniem projektu. 
 • Uruchomiliśmy facebook Stowarzyszenia. Zapraszamy do polubienia nas i komentowania postów.
   https://web.facebook.com/stowarzyszenieProCivium/

 • Z przyjemnością informujemy, że w ostatnim dniu 2018 roku uruchomiliśmy blog (HYDE PARK), na którym każdy może umieścić swoje przemyślenia. Wystarczy przesłać na adres sekretariat@procivium.pl swój tekst plus numer kontaktowy (do wiadomości Stowarzyszenia) i z chęcią zamieścimy Państwa wiadomość. Tematyka dowolna. Jako pierwszy otwieramy BLOG SKAZANEGO. Będą w nim poruszane sprawy dotyczące osób odbywających karę pozbawienia wolności. Czekamy na Państwa pomysły! Zapraszamy do zabawy! /blog

 • Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy pan płk Jacek Gościak, w piśmie z dnia 4 grudnia 2018 roku kierowanego do Stowarzyszenia, stwierdził, oceniając nasz Konkurs dla Osób Pozbawionych Wolności "Od Środka" 2019, że "zaangażowanie w inicjatywy zapobiegające wykluczeniu społecznemu i stygmatyzacji osób pozbawionych wolności jest nieodłącznym i niezwykle potrzebnym elementem pracy penitencjarnej".
 • Przedsiębiorstwo Dialtech - operator sieci telefonicznej w jednostkach penitencjarnych, przychylił się do sugestii Stowarzyszenia dotyczącego obniżenia ceny połączeń na numery stacjonarne i od 1 grudnia 2018 roku wprowadza promocyjną ofertę połączeń tańszych o 2 grosze. A zatem z karty o nominale np. 10 zł osadzeni w zakładach karnych i aresztach śledczych dzwonić będą mogli na numery stacjonarne o 20 minut dłużej niż dotychczas.

 • W dniu 8 grudnia 2018 roku Przedstawiciel Stowarzyszenia powierzył funkcję koordynatora Zespołu ds. Pomocy Ofiarom Przestępstw Piotrowi Podlewskiemu [podlewski@procivium.pl]. Natomiast Magdalena Pawlukiewicz została koordynatorem Zespołu ds. Kontaktów z Instytucjami [pawlukiewicz@procivium.pl].