Aktualności


Projekt 42

9 czerwca, w ramach prowadzonej z Centralnym
Zarządem Służby Więziennej dyskusji na temat ujednolicenia procedury stosowania art. 42 kodeksu
karnego wykonawczego, otrzymaliśmy pismo
Dyrektora Biura Penitencjarnego z 4 czerwca br., w którym płk Włodzimierz Jacek Głuch informuje, że "Służba Więzienna niezmiennie docenia rolę, jako w wykonywaniu kar pozbawienia wolności spełniają stowarzyszenia, organizacje, fundacje i instytucje mające na celu zapobieganie przestępczości oraz zwiększenie skuteczności prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych" i że "wszelkie uwagi w tym zakresie przyjmowane są z należytą uwagą".
Stowarzyszenie przygotowuje projekt zmiany w kodeksie i wprowadzenia przepisów umożliwiających rzeczywiste współdziałanie organizacji pozarządowych, jako przedstawiciela społecznego z organami wykonawczymi w wykonywaniu kar pozbawienia wolności i liczy w tym zakresie na głos doradczy Służby Więziennej i Ministerstwa Sprawiedliwości.
- W działania angażujemy środowisko akademickie i inne organizacje pozarządowe, w tym z państw, gdzie model oddziaływań penitencjarnych, w zasadzie wyludnił więzienia, gdzie wypożycza się je innym krajom - mówi Izabela Jarczewska, przedstawiciel Pro Civium. - Do współpracy przy zmianach chcemy zaprosić również środowisko prawnicze i samorządy.
W aktualnej wersji brzmienia art. 42 Kkw, uznanego przez wielu znawców i twórców prawa za przepis "martwy" trudno jest mówić o społecznym udziale w wykonywaniu kar pozbawienia wolności, transparentnej i jednolitej procedurze oraz wspólnych ze Służbą Więzienną oddziaływaniach penitencjarnych.
Do tematu będziemy jeszcze wracać wielokrotnie.

Porozumienie z Uniwersytetem

Kilka dni temu Stowarzyszenie podpisało porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich w nowym roku akademickim z Zakładem Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Dzięki działaniom takim jak te, studenci otrzymują możliwość zdobycia praktycznego przyuczenia do zawodu pod okiem specjalistów, a także mogą od wewnątrz odkryć ogromne możliwości, jakie daje praca w III sektorze. Być może niektórzy z nich zasilą szeregi naszego Stowarzyszenia na dłużej. – mówi Karolina Lasota, koordynator Zespołu ds. Public Relations organizacji. – Podpisane z Zakładem porozumienie jest częścią szerszej współpracy, z której jesteśmy bardzo zadowoleni i z optymizmem patrzymy na jej kontynuację.Wiadomości "TeleInfo Pro Civium"

Zapraszamy do wysłuchania najnowszych wiadomości ze Stowarzyszenia!

Zapraszamy do korzystania z usług naszego Partnera!

zpozdrowieniem.pl to serwis internetowy dzięki, któremu zrealizujesz szybko i bezpiecznie przesłanie środków pieniężnych dla osadzonej osoby ( wypiska), zamówisz paczkę żywnościową i paczkę higieniczną osobie osadzonej w areszcie śledczym, zakładzie karnym lub oddziale zewnętrznym.
Obecnie zajmujemy się przesyłaniem wypisek oraz realizowaniem zamówień na paczki żywnościowe i higieniczne osadzonym w prosty, szybki i bezpieczny sposób korzystając ze sprawdzonego serwisu Przelewy24, który daje nam gwarancję pewnych i bezpiecznych płatności internetowych.
Dodatkowo dajemy możliwość zamówienia Rzetelnej Porady Prawnej online.
Zajmujemy się wsparciem rodzin osób osadzonych poprzez szereg ułatwień związanych z przekazywaniem funduszy osobom osadzonym, paczek żywnościowych i higienicznych oraz świadczymy usługi w zakresie profesjonalnej pomocy prawnej.


Pudło. Opowieści z polskich więzień.

Książka wreszcie w księgarniach

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM jako patron
honorowy wydania cyklu reportaży Niny Olszewskiej o polskiej
rzeczywistości za więziennymi murami zaprasza do lektury!

Świętujemy umowę z WSB

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku i Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM realizując projekt organizacji praktyk studenckich podpisali w dniu 30 kwietnia 2020 roku porozumienie o współpracy.
W trakcie praktyk studenckich uczący się na kierunkach prawo i psychologia będą mogli w ramach zespołów tematycznych, pod okiem specjalistów, przygotowywać się do pracy w zawodzie.
- Studenci zaangażują się w pomoc w obsłudze prawnej skazanych i ich rodzin w ramach realizowanego przez naszą organizację od 2019 roku programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”. Stoimy na stanowisku, że poprzez szereg oddziaływań postpenitencjarnych podejmowanych, kompleksowo, wobec sprawców przestępstw i ich rodzin możemy zapewnić nam wszystkim, naszym bliskim, bezpieczny rozwój i egzystencję – mówi Ewa Hys, Koordynator Programu.
Praktyki studenckie będą mogli odbyć w Stowarzyszeniu również studenci dziennikarstwa i polonistyki współtworząc nasze czasopismo „Postpenit” lub – tworząc od podstaw – jego wersję online.
- Do zagospodarowania są social media i zespół ds. public relations, czyli właśnie kontaktów z mediami. Naszych praktykantów postawimy trochę w roli i rzecznika prasowego organizacji i pracownika działu marketingu, a więc ludzi, których praca polega na kontakcie z dziennikarzami. Dla przyszłych właśnie dziennikarzy powinno to być bardzo pouczające doświadczenie zawodowe – dodaje Monika Magierska, rzecznik prasowy Stowarzyszenia.
W zespołach organizacji praktyki odbywają już studenci Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Osobna umowa – przypomnijmy wiąże Stowarzyszenie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w ramach której studenci resocjalizacji wspierają działania Zespołu ds. Readaptacji Społecznej Skazanych.


Wywołani do odpowiedzi!

Porozmawiajmy o 42 artykule...

7 maja 2020 roku Stowarzyszenie reprezentowane przez Monikę Magierską weźmie udział w ogólnopolskiej konferencji pt.: „Aktualne problemy i wyzwania polskiej penitencjarystyki” z referatem pt.: „Relacje organizacji pozarządowych ze Służbą Więzienną i prawa skazanych do realizacji uprawnień wynikających z art. 42 k.k.w.”

Osadzony w rozumieniu przepisów kodeksu karnego wykonawczego może ustanowić na piśmie swojego przedstawiciela pośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, który w następstwie może działać w jego imieniu w relacjach instytucjonalnych, także dotyczących Służby Więziennej. Konstruując ten przepis ustawodawca chciał wspomóc oddziaływania penitencjarne wyspecjalizowanej formacji jaką jest Służba Więzienna tzw. czynnikiem społecznym poprzez pracę ze skazanymi organizacji pozarządowych.


Ustalenia Koordynatorów Stowarzyszenia

Walne Zgromadzenie, które odbyło się 25 kwietnia było także okazją do omówienia spraw organizacyjnych i programowych Stowarzyszenia.

Oczywiście ze względów epidemiologicznych konferencja odbyła się zdalnie, ale fakt ten nie przeszkodził by uczestniczyli w nim wszyscy koordynatorzy programowi.

Ustalono zasady rekrutacji wolontariuszy, ogólne zasady organizacji praktyk studenckich i omówiono zasady bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w obiegu informacji między poszczególnymi zespołami.

- Spotkanie, choć zdalne, było niezwykle owocne i potrzebne  – mówi Aleksandra Mosińska, starsza konsultantka z Biura Koordynatora Programu. – Poczyniliśmy wiele ustaleń także, co do polityki medialnej Stowarzyszenia oraz naszej działalności na polu legislacyjnym.

Stowarzyszenie chciałoby np. zmiany przepisów tak, by osoby pozbawione wolności mogły również oddawać honorowo krew. Przyjrzy się również sytuacji w ośrodku dla tzw. bestii w Gostyninie.

- Krew jest źródłem życia i zawsze jest jej mało. Dlaczego więc pozbawieni wolności nie mogą służyć społeczeństwu w ten sposób? – pyta Izabela Jarczewska, szefowa „Pro Civium”. – To kwestia zmiany przepisów i dobrej woli. Zaintrygował nas też apel prof. Płatek dotyczący sytuacji w ośrodku dysocjacyjnym. Są to niepokojące sygnały.

25 kwietnia był też dniem zebrania Walnego Zgromadzenia organizacji. Uchwałą nr 11, jednogłośnie przyjęto do realizacji m.in. projekt „Budzę się do Życia” skierowany do kobiet opuszczających zakłady karne mający im pomóc w powrocie do rodziny, lokalnego środowiska i w znalezieniu zatrudnieniu oraz wyrażono akces do wstąpienia w szeregi Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

- Omówiliśmy również efekty wewnętrznej oceny nastrojów w stowarzyszeniu – dodaje Amanda Powałowska, koordynator Zespołu ds. Public Relations. – Rezultaty przeprowadzonej ankiety nas przyjemnie zaskoczyły. Były bardzo pozytywne, co motywuje do dalszego i jeszcze lepszego działania.

W szeregi organizacji przyjęto również trzech nowych członków.


Wiadomości Stowarzyszenia uruchomione!

Zapraszamy do oglądania naszego kanału informacyjnego. Wiele przed nami, ale po miesiącach prób - wreszcie wystartowaliśmy!


Nasza prawniczka nominowana!

14. najlepszych pro bono

Więcej o nominacjach w gazecie - przeczytaj!


Jesteśmy na Tweeterze!


Zapraszamy serdecznie wszystkich sympatyków, ale oczywiście także oportunistów do zajrzenia i obserwowania naszego Tweeter'a.Początek zmian na lepsze

Stowarzyszenie zakończyło prace nad ostateczną wersją znaku / logo organizacji.
- To był długi proces. Pomysły ewaluowały. Zaczynaliśmy od logo okrągłego z elementami penitencjarnymi, potem przeszliśmy w kwadrat, by zakończyć na tarczy symbolizującej ochronę, obronę społeczeństwa - tłumaczy Amanda Powałowska, Koordynator Zespołu ds. Public Relations. - Czuliśmy jednak, że to oznaczenie stowarzyszenia nie oddaje jednak do końca charakteru i celu naszej działalności. Były dni, że członkowie i wolontariusze mieli tu swoistą burzę mózgów...
I w końcu Mikołaj Kołkowski, project manager organizacji zaproponował rozwiązanie najlepsze. Łączące w jednym znaku cele, dla których powstała organizacja: Opieka, rodzina (serce), druga szansa dla pozbawionych wolności (dawniej otwarta kłódka - dziś otwarte serce) i w końcu oznaczenie zakresu oddziaływań, tj. element tzw. pasiaka dawnego i symbolicznego ubioru skazanych.
- Mamy nadzieję, że nasi Beneficjenci zaakceptują zmianę i spotka się z ich uznaniem - dodaje Powałowska.
Nowe logo stowarzyszenia to dopiero początek serii zmian, bowiem tzw. brand graficzny organizacji również ulegnie zmianie, tak w materiałach promocyjnych, jak i szacie wizualnej stron i naszych social mediów.

Dwumiesięcznik dobrze oceniony!

[...] Z Uwagą zapoznałam się z zamieszczonymi w nim (Postpenit) artykułami oraz informacjami i jestem zdania, że treści te mogłyby być zarówno interesujące, jak i bardzo przydatne, dla osób przebywających w jednostkach penitencjarnych. Wyrażam nadzieję, że Państwa cenna inicjatywa stworzenia gazety poświęconej problemom więźniów opuszczających zakłady karne zyska aprobatę Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i osadzeni otrzymają możliwość zapoznania się z treścią kolejnych numerów pisma [...] - list Hanny Machińskiej - zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich z 24 marca 2020 roku kierowany do Izabeli Jarczewskiej, przedstawiciela Stowarzyszenia.
Dwumiesięcznik "Postpenit" jest jednym z trzech narzędzi programu "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych, obok Infolinii "TeleWsparcie" i czatu online Serwisu dla Rodzin Pozbawionych Wolności i Osób Skazanych, służących działalności postpenitencjarnej Stowarzyszenia.

D E C Y Z J A

Przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska

PRO CIVIUM


w sprawie zebrania Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
wyznaczonego na dzień 22 marca 2020 roku oraz innych wynikających z uprawnienia Przedstawiciela nadanego w par. 21 Regulaminu Stowarzyszenia


 1. W związku z brakiem kworum wyznaczone na dzień 22 marca 2020 roku zebranie Walnego Zgromadzenia zostaje przełożone na inny termin, osobno wyznaczony.

 2. W związku z potrzebą opracowania jednolitej kampanii społecznej w zakresie realizacji celów działalności organizacji powierza się funkcję rzecznika prasowego Pani Monice Magierskiej, a funkcję Project Manager’a Panu Mikołajowi Kołkowskiemu. Do zadań rzecznika prasowego należy obsługa informacyjna mass mediów i nawiązywanie relacji z dziennikarzami w celu propagowania zadań stowarzyszenia. Project Manager natomiast odpowiada za ujednolicenie i profesjonalizację materiałów promocyjnych i social mediów należących do organizacji.

 3. W związku z rozpoczęciem realizacji (01.01.2020) II edycji - pełnej - programu “Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” powierza się funkcję Koordynatora Programu Pani Ewie Hys, jednocześnie Koordynatorowi Zespołu ds. Readaptacji Społecznej Skazanych. W tym względzie powołuje się Biuro Koordynatora Programu, którego prowadzenie powierza się Pani Aleksandrze Mosińskiej.

 4. W celu właściwego zabezpieczenia komunikacji pomiędzy poszczególnymi zespołami i właściwego wsparcia realizowanych i opracowywanych projektów powołuje się Biuro Przedstawiciela, którego prowadzenie powierza się Pani Martynie Miętkowskiej.

 5. Panu Tomaszowi Gorzeniowi z Zespołu ds. Administracyjnych powierza się zadanie pozyskania lokali użytkowych pod wynajem z zasobów komunalnych miasta Poznania i Warszawy, przy czym lokal w Poznaniu przeznaczony będzie na realizację zadań call /chat center oraz prowadzenie Biura Koordynatora Programu, a w Warszawie na siedzibę Koła nr 1 Stowarzyszenia, do dyspozycji Koordynatora Programu oraz Koordynatora Zespołu ds. Szkoleń, Mentoringu i Wsparcia Psychologicznego oraz realizacji zadań Rzecznika Prasowego. Przy czym, ustala się termin wykonania zadania na dzień 30 kwietnia 2020 roku, chyba, że sytuacja epidemiologiczna w kraju nie ulegnie zmianie.

 6. Zmianie ulega struktura stowarzyszenia, tj. likwidacji Zespół ds. Pomocy Ofiarom Przestępstw i uszczegółowienie zasady podległości w działaniach poszczególnych komórek organizacji - w załączeniu.

 7. Zmianie ulega logo dwumiesięcznika”Postpenit” - w załączeniu.

 8. Prowadzenie social medium linkedin powierza się Pani Dagmarze Mazik z Zespołu ds. Public Relations

 9. Sarze Matoszko za profesjonalizm i zaangażowanie w działalność czat on-line Serwisu dla Rodzin Pozbawionych Wolności i Osób Skazanych nadaje się funkcję starszego konsultanta i powierza nadzór i opiekę merytoryczną nad konsultantami czat on-line.
Poznań; 22.03.2020Załączniki:

poniżej
Dwumiesięcznik w Bibliotece Narodowej

Uprzejmie informujemy, że z dniem 10 marca 2020 roku Biblioteka Narodowa zarejestrowała nasz dwumiesięcznik (“Postpenit”) w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych pod symbolem ISSN 2719-3039.

To kolejny krok, który Stowarzyszenie podjęło w tym roku. Czekamy jeszcze na zakończenie procedury zmiany statusu “Pro Civium” ze zwykłego na rejestrowy i znalezienie się w szacownym gronie organizacji pożytku publicznego, co też nastąpi w 2020 roku - wyjaśnia Martyna Miętkowska z Biura Przedstawiciela Stowarzyszenia.

Jak dodała Amanda Powałowska, koordynator Zespołu ds. Public Relations było to również okazją do poprawy logo czasopisma, a zatem wraz z nadanym numerem przyszedł czas, po zmianie logo organizacji, na uaktualnienie winiety dwumiesięcznika.


Aktualne wyzwania polskiej penitencjarystyki

7 maja 2020 roku w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa na temat aktualnych problemów polskiej penitencjarystyki.
Organizatorem konferencji jest uczelniane Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego Wydziału Prawa i Administracji oraz Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego WPiA.
Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia również wezmą udział w debacie, szczególnie w tematyce relacji organizacji pozarządowych ze Służbą Więzienną i, w tym kontekście, prawa skazanych do realizacji uprawnienia wynikającego z art. 42 Kkw.

Uniwersyteckie wsparcie Programu

W dniu 27 lutego br. w siedzibie Zakładu Resocjalizacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ponownie spotkali się z przedstawicielami Stowarzyszenia z kadrą naukową Zakładu i reprezentantką studentów.- Ustaliliśmy, że 27 studentów, w ramach wolontariatu, wspomoże organizację w obsłudze beneficjentów programu "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych" - komentuje Aleksanda Mosińska z Zespołu ds. Administracyjnych Stowarzyszenia. - Studenci będą obsługiwać w ramach dyżurów infolinię 0800 201 211 i czat online.
Część z nich wesprze redakcję dwumiesięcznika Postpenit i Edumailingu.
Wszyscy studenci będą współpracować na podstawie porozumienia wolontariackiego i po przeszkoleniu przez prawnika oraz po rozmowie z
psychologiem.

Bezpłatna infolinia TeleWspracie

Wreszcie się udało! Od 1 marca dla naszych Beneficjentów i rodzin osób karanych uruchamiamy bezpłatną infolinię 0 800 201 211. Do Państwa dyspozycji, od piątku do niedzieli, dostępny będzie doradca zawodowy, prawnik i psycholog.
 Infolinia TeleWsparcie jest jednym z trzech narzędzi przeznaczonych do działań postpenitencjarnych w ramach wdrażanego przez Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM autorskiego programu "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych".

Kolejny numer "Postpenita" 

W dniu wczorajszym odebraliśmy czasopismo z drukarni. 
Nakład 5 tysięcy, objętość 12 stron, w full kolorze.

 – Czeka nas teraz dużo pracy z kolportażem dwumiesięcznika. Powinien jak najszybciej trafił do zakładów karnych i instytucji zajmujących się problematyką resocjalizacji osób pozbawionych wolności – mówi Amanda Powałowska, szefowa Zespołu ds. Public Relations, odpowiedzialnego za sprawy wydawnicze periodyku.

Czasopismo “Postpenit” – dwumiesięcznik pozbawionych wolności, drukowany jest jako jedno z narzędzi resocjalizacji sprawców przestępstw w ramach programu “Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”. Tworzą go członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia.

Współpraca z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

23 stycznia 2020 roku w siedzibie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu spotkali się przedstawiciele Stowarzyszenia z pracownikami naukowymi Zakładu Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych. Spotkanie miało charakter roboczy. Omówiono możliwości współpracy w zakresie m.in. tworzenia projektów skierowanych do osób skazanych i ich rodzin oraz ewentualny udział studentów Wydziału - w formie wolontariatu - w obsłudze Serwisu dla Rodzin Pozbawionych Wolności i Osób Skazanych (chat on-line).
- Rozmawialiśmy na wiele tematów dotyczących szeroko rozumianej resocjalizacji, w szczególności, w aspekcie działań postpenitencjarnych w oparciu o rodziny osób pozbawionych wolności - powiedział Paweł Szatarski, reprezentujący Stowarzyszenie - I dochodzimy do identycznych wniosków. Bez udziału bliskich skazanego w socjalizacji sprawcy przestępstw, bez - w ogóle - pracy z samą rodziną, w zasadzie nie można mówić o jakichś kompleksowych, a zatem skutecznych, działaniach zapobiegających zjawisku recydywy.
Po spotkaniu Stowarzyszenie otrzymało książkę dr Soni Dierzyńskiej-Breś, pracownika naukowego UAM pt: "Sytuacja społeczna rodzin osób pozbawionych wolności", która swoją tematyką doskonale wpisuje się w treść czwartkowych rozmów.

Kontakt z bliskimi skazanych

Uruchomiliśmy bezpłatną usługę "Porozmawiaj z Bliskimi" umożliwiającą kontakt z rodzinami osobom pozbawionym wolności. Informację na ten temat osadzeni powinni uzyskać u swoich wychowawców na oddziałach mieszkalnych. Osoby spełniające kryteria wskazane w Regulaminie Usługi oraz Załączniku nr 1 do Regulaminu mogą również aplikować o kartę (lub ich przedstawiciele, np. członkowie rodziny) za pośrednictwem Serwisu dla Rodzin Pozbawionych Wolności i Osób Skazanych.

 „[…] Obok pozostałych środków oddziaływania penitencjarnego, kontakty z rodziną są nieocenione w procesie społecznej readaptacji i należą do podstawowych środków oddziaływania na skazanych […]” - mjr Arleta Pęconek z Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej; 24 lipca 2019 roku, w: Holistic News

Nasza prawniczka - Prawnikiem PRO BONO?

Z niezwykłą przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM przedłożyło kandydaturę Pani Ewy Hys, naszego koordynatora Zespołu ds. Readaptacji Społecznej Skazanych do konkursu o tytułu Prawnik Pro Bono organizowanego od lat przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych. W skład Kapituły Konkursu wchodzą: Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Sprawiedliwości, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, polscy członkowie Rady Programowej Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, członek Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a także laureaci poprzednich edycji konkursu. W naszym przeświadczeniu, zważywszy na dorobek w dotychczasowej działalności społecznej non profit oraz wkład w rozwój naszej organizacji, szczególnie w zakresie przygotowania i wdrożenia programu “Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” – Pani Ewa Hys jest znakomitym pretendentem do otrzymania tytułu PRAWNIK PRO BONO.

Komunikat Walnego Zgromadzenia


W dniu 07 grudnia 2019 roku na nadzwyczajnym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia podjęto decyzję o przyjęciu w poczet członków stowarzyszenia kolejne 4 osoby, o powołaniu Zespołu ds. Szkoleń, Mentoringu i Wsparcia Psychologicznego, którego koordynowanie powierzono pani Małgorzacie Stachurskiej, jednocześnie pełnomocnikowi ds. kontaktów ze środowiskiem akademickim oraz o wykreśleniu z regulaminu programu "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych" pkt. 7, w par. 3, Rozdział II. Od tego dnia z pomocy udzielanej w ramach programu korzystać mogą również recydywiści penitencjarni po odbyciu kary pozbawienia wolności oraz ich najbliżsi. Zespołowi kierowanemu przez koleżankę Stachurską zleca się m.in. stworzenie projektu wspomagającego skazane kobiety w prawidłowym powrocie na rynek pracy i mającego za zadanie podnieść ich umiejętność samooceny oraz ułatwić właściwe nawiązywanie relacji w środowisku lokalnym, miejscu zatrudnienia i w rodzinie. Wyznaczono również termin kolejnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 lutego 2020 roku.

Rozmowy z zakładami karnymi

Stowarzyszenie rozpoczęło rozmowy z dyrektorami jednostek penitencjarnych w sprawie wdrożenia w zakładach karnych usługi "Porozmawiaj z Bliskimi" skierowanej do najuboższych skazanych, którym w ramach projektu, przekazywane będą bezpłatnie karty telefoniczne do podtrzymania kontaktów z bliskimi. Oczywiście, wsparcie skierowane jest do wyłącznie pierwszy raz karanych, którzy podczas odbywania kary pozbawienia wolności zachowują się wzorowo. Stowarzyszenie wyraża bowiem pogląd, że kontakt z rodziną jest jednym z głównych elementów powtórnej socjalizacji osób skazanych i może zapobiec ich powrotowi do przestępstwa. Pilotażowa edycja Usługi zostanie wprowadzona w styczniu 2020 roku.

Komunikat Walnego Zgromadzenia

W dniu 1 grudnia 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. W Uchwale nr 9, jednogłośnie przyjęto, że funkcję managera Serwisu dla Rodzin Pozbawionych Wolności i Osób Skazanych powierza się Małgorzacie Nyćkowiak, funkcję redaktora prowadzącego dwumiesięcznik “Postpenit” Patrycji Augustyniak, a pełnomocnikiem ds. kontaktów z samorządem została Aleksandra Mosińska. Ponadto zmieniono sposób głosowania. Każdy członek stowarzyszenia będzie mógł od teraz oddać swój głos za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przyjęto także, że Zespół ds. Administracyjnych rozpoczyna prace nad przekształceniem organizacji w stowarzyszenie rejestrowe.


Służba Wolontariacka szuka Kandydatów

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium” działając w obszarze szeroko rozumianej penitencjarystyki na rzecz bezpieczeństwa publicznego poprzez socjalizację osób pozbawionych wolności i zapobieganie zjawisku recydywy poszukuje chętnych do Służby Wolontariackiej!

Jeżeli jesteś prawnikiem, pedagogiem, psychologiem, seksuologiem, lekarzem, kuratorem, doradcą zawodowym, dziennikarzem, informatykiem, programistą, anglistą, germanistą, studentem tych kierunków lub – po prostu – społecznikiem, zapraszamy do współpracy

 • w Zespole ds. Readaptacji Społecznej Skazanych przy realizacji programu Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”
 • w Zespole ds. Public Relations przy redagowaniu czasopisma „Postpenit” i prowadzeniu naszych mediów społecznościowych, czy pozycjonowaniu tworzeniu stron internetowych
 • w Zespole ds. Administracyjnych przy pozyskiwaniu darowizn, dotacji na rzecz Stowarzyszenia, czy przy świadczeniu pomocy prawnej potrzebującym

(Wolontariusz nie musi być z Poznania! Wystarczy dostęp do Internetu!)

Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji na adres: mliczek@postpenit.pl. Rozpatrywane będą tylko te aplikacje zawierające: imię, nazwisko, adres email, telefon kontaktowy, wskazanie zespołu lub tematyki współpracy.

Wolontariusz współpracuje ze Stowarzyszeniem na podstawie zawartego porozumienia wolontariackiego. Istnieje możliwość zaliczenia stażu dla studentów.


Poparcie Rzecznika Praw Obywatelskich

Z przyjemnością informujemy, że Pan dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, w dniu 1 lipca 2019 roku, osobiście (w piśmie adresowanym do koordynatora Zespołu ds. Readaptacji Społecznej Skazanych – Ewy Hys, wyraził swoje słowa „uznania i wdzięczności za podejmowanie inicjatyw poświęconych zagadnieniu readaptacji społecznej osób opuszczających zakłady karne”, dodając, że „walka z problemem wykluczenia społecznego byłych skazanych to działalność niezwykle ważna i potrzebna”.

Współpraca z Radą Główną
przy Ministrze Sprawiedliwości


Rada Główna do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Ministrze Sprawiedliwości podejmie na najbliższym posiedzeniu decyzję o uwzględnieniu naszej organizacji w jej działalności, o czym poinformował naszego Przedstawiciela sędzia Jacek Przygucki, zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru Administracyjnego, w piśmie z dnia 24 września 2019 roku.

Program "IiWwPPdSOS" doceniony przez SW

Płk Marceli Sauermann - dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, uznał, że nasza "propozycja skierowana do osób, które opuściły jednostki penitencjarne, członków ich rodzin, jak i rodzin osób odbywających karę pozbawienia wolności spotka się z zainteresowaniem beneficjentów i przyniesie wymierne, oczekiwane (resocjalizacyjne) efekty".
Dyrektor uznał także, w skierowanym do Stowarzyszenia piśmie z dnia 24 maja br., że "walory, jakie niesie za sobą oferowane wsparcie (w programie) są nieocenione". Natomiast z Inspektoratu Okręgowego Służby Więziennej w Szczecinie otrzymaliśmy informację, że projekt programu został uznany za zbieżny z zadaniami ustawowymi Służby Więziennej i w wielu aspektach może stanowić ich cenne uzupełnienie.

Współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim

Przedstawiciele Zespołu ds. Readaptacji Społecznej Skazanych działającego przy Stowarzyszeniu podjęli wstępne rozmowy o stałej współpracy w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności ze studentami Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz z jego adiunktem doktor Moniką Badowską-Hodor. Rozmowy dotyczyły wspólnych projektów readaptacyjnych oraz współpracy we wprowadzeniu w życie przygotowywanego do realizacji programu "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Pozbawionych Wolności".

Słowa uznania dla naszej działalności

Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy pan płk Jacek Gościak, w piśmie z dnia 4 grudnia 2018 roku kierowanego do Stowarzyszenia, stwierdził, oceniając nasz Konkurs dla Osób Pozbawionych Wolności "Od Środka" 2019, że "zaangażowanie w inicjatywy zapobiegające wykluczeniu społecznemu i stygmatyzacji osób pozbawionych wolności jest nieodłącznym i niezwykle potrzebnym elementem pracy penitencjarnej".

Konsultacje w sprawie wdrożenia programu
"Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie
do Społeczeństwa Osób Skazanych"


Działający w imieniu Stowarzyszenia Zespół ds. Readaptacji Społecznej Skazanych rozpoczął kampanię mającą na celu przeprowadzenie szerokich konsultacji środowiskowych w przedmiocie przygotowanego do wdrożenia programu "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych". O opinię zostały poproszone organizacje pozarządowe i instytucje oraz osoby publiczne na co dzień zajmujące się penitencjarystyką.

Komunikat Walnego Zgromadzenia

W dniu 26 stycznia 2019 roku Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia podjęło Uchwałę o wdrożeniu Programu "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych". W tym celu powołano także Zespół ds. Readaptacji Społecznej Skazanych oraz Służbę Wolontariacką, które mają się zająć wdrażaniem projektu.