Child Defense System

CHILD DEFENSE SYSTEM (CDS)

System Obrony Dzieci w Internecie

 

  • Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”, działając w obszarze szeroko rozumianej penitencjarystyki oraz socjalizacji sprawców przestępstw i zapobiegania zjawisku recydywy, podjęło się zadania stworzenia systemu chroniącego dzieci w internecie podczas korzystania z aktualnie dostępnych komunikatorów – CHILD DEFENSE SYSTEM.
  • Wprowadzenie (zainstalowanie) oprogramowania i aplikacji do urządzenia dziecka znacząco ułatwi kontrolę treści rozmów z osobami trzecimi. Program oparty jest, zasadniczo, na wyławianiu z treści rozmów pewnych słów, fraz, przesyłanych plików i linków, uwzględnia również np. czas i porę kontaktów, czy powtarzalność usuwania treści po każdej rozmowie. System będzie zabezpieczał także adres IP rozmówców. Zadaniem aplikacji CDS będzie każdorazowo powiadamianie rodzica o potencjalnie wykrytym niebezpieczeństwie.
  • Algorytm powiadamiający o potrzebie skontrolowania treści przesyłanych dziecku, tworzony jest w oparciu o wiedzę na temat zachowań i sposobu działania przestępców seksualnych.
  • W tym celu do współpracy zaprosiliśmy Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Seksuologiczne i organizacje pozarządowe, m.in. La Stradę i Kidprotect.pl.
  • Oprogramowanie CHILD DEFENSE SYSTEM dostępne będzie dla użytkowników bezpłatnie.
  • Przestępstwa seksualne popełniane wobec dzieci za pomocą internetu są coraz częstsze i brutalniejsze. Ofiara jest bezbronna wobec zamiarów inteligentnego drapieżnika seksualnego. Dlatego podjęliśmy się realizacji projektu CHILD DEFENSE SYSTEM, który – w założeniu – ma pomóc rodzicowi w ocenie zagrożenia dziecka w sieci.

 


Możesz wesprzeć realizację projektu Child Defense System wpłatą darowizny na rachunek Stowarzyszenia: 87175000120000000040938648,
z dopiskiem: wspieram ochronę dzieci.

Darowizna może być dowolnej wysokości.

Każdy z Darczyńców otrzyma imienne podziękowanie za udział w stworzeniu oprogramowania chroniącego dzieci w internecie przed przestępczością seksualną.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:
sekretariat@postpenit.pl