Porozmawiaj z Bliskimi

CEL PROJEKTU

 

  • „Porozmawiaj z Bliskimi” to projekt Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”, z siedzibą w Poznaniu, realizowany w ramach programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”, skierowany do najuboższych osób odbywających karę pozbawienia wolności oraz do ich rodzin. 
  • Projekt realizowany jest przez Zespół ds. Readaptacji Społecznej Skazanych. 
  • Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 26 stycznia 2019 roku oraz Regulaminu Usługi z dnia 01 września 2019 roku z późniejszymi zmianami, w oparciu o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie współdziałania podmiotów w wykonywaniu kary… [Dz.U. z 2016 r. poz. 2305].
  • Projekt realizowany jest ze środków własnych stowarzyszenia oraz darowizn. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności zarobkowej. 
  • „Porozmawiaj z Bliskimi” to bezpłatna usługa, której celem nie jest ułatwienie życia sprawcom przestępstw, czy podniesienie ich komfortu odbywania kary pozbawienia wolności. To, jeżeli już, efekt uboczny, który dla stowarzyszenia ma charakter drugorzędny. 
  • Wyrażamy bowiem ugruntowany w specjalistycznej literaturze przedmiotu pogląd, że przede wszystkim rodzina ma najistotniejszy udział w procesie readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności. Kontakt z bliskimi ma niezwykle istotne znaczenie w zapobieganiu tzw. prizonizacji osadzonych i niwelowaniu kryminogennego efektu charakteru kary, a zatem zapobiega w konsekwencji i bezpośrednio zjawisku późniejszej recydywy. Społeczeństwo staje się bezpieczniejsze i to jest nasz cel nadrzędny.
  • Organizacje pozarządowe, instytucje, odpowiedzialni przedsiębiorcy powinni mieć na względzie, że surowość i nieuchronność kary za przestępstwo to tylko, ewentualnie, element, który może mieć wpływ na zmianę w postawie człowieka. Uważamy, że przestrzeganie praw osób pozbawionych wolności, sprawiedliwe egzekwowanie nałożonych na nich obowiązków oraz właściwe, z atencją, traktowanie rodzin osadzonych, w połączeniu z właściwie prowadzonymi oddziaływaniami penitencjarnymi Służby Więziennej i postpenitencjarnymi m.in. organizacji społecznych oraz instytucji do tego powołanych, mogą – tak naprawdę – skutecznie zapobiegać zjawisku powrotności do przestępstwa.
  • Ci ludzie, po odbyciu kary, wrócą do nas, zamieszkają obok. Trzeba więc uczynić wszystko, by fakt ten - dla nas, naszych bliskich, nie stanowił potencjalnego zagrożenia.
 

Projekt „Porozmawiaj z Bliskimi” wpisuje się w te działania. Dlatego tak istotnym jest by był realizowany. 


  • Proces resocjalizacji to bardzo szeroki i skomplikowany mechanizm. Ważny jest jednak każdy, najdrobniejszy, nawet element, który wpływa na efekt końcowy – niwelowanie zjawiska recydywy, czyli bezpieczniejsze społeczeństwo


Uwaga! Jeżeli w Twojej jednostce Służba Więzienna nie podpisała ze Stowarzyszeniem porozumienia o współpracy w zakresie wdrożenia usługi "Porozmawiaj z Bliskimi", aplikować o wydanie bezpłatnej karty możesz on-line za pośrednictwem Serwisu dla Rodzin Pozbawionych Wolności i Osób Skazanych https://pomocpostpenitencjarna.pl/porozmawiaj-z-bliskimi/