Kontakt

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska "Pro Civium"
Poznań 61 - 423; ul. Przełom 1
tel./fax 061 307 08 70, 794 980 031
www.postpenit.pl

sekretariat@postpenit.pl 

procivium@postpenit.pl


Dane rejestrowe:
  • numer wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych  
- 185
  • numer REGON
- 381084912
  • numer NIP
- 7831786805
  • numer rachunku bankowego
- 87175000120000000040938648Przedstawiciel Stowarzyszenia
IZABELA  JARCZEWSKA
przedstawiciel@postpenit.pl
Zespół ds. Public Relations - koordynator Amanda Powałowska
amandapowalowska@postpenit.pl
Zespół ds. Pomocy Ofiarom Przestępstw - koordynator Piotr Podlewski 
podlewski@postpenit.pl
Zespół ds. Administracyjnych - koordynator Magdalena Pawlukiewicz
pawlukiewicz@postpenit.pl
Zespół ds. Readaptacji Społecznej Skazanych - koordynator Ewa Hys
ewahys@postpenit.pl
Służba Wolontariacka - koordynator Alicja Mliczek
mliczek@postpenit.pl