Partnerzy


Patron Honorowy I Ogólnopolskiego Konkursu dla Osób Pozbawionych Wolności "Od Środka: - 2019, w którym udział wzięło ponad stu skazanych mężczyzn i kobiet, z kilkunastu jednostek penitencjarnych w kraju.


Wraz z wieloma zakładami karnymi typu zamkniętego, półotwartego, czy otwartego, przeznaczonymi dla osób pierwszy raz karanych, współpracujemy przy realizacji zadań programu "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych"


Rzecznik Praw Obywatelskich bardzo pozytywnie wypowiedział się o celach działalności Stowarzyszenia i zapewnił o wsparciu Biura w każdej sytuacji, gdy nie będziemy mogli uzyskać od instytucji kompleksowego wyjaśnienia przedłożonej sprawy.