Poproś o pomoc

Jeżeli uważasz, że Twoje prawa lub osoby Tobie bliskiej zostały w jakiś sposób naruszone w obszarze działalności Stowarzyszenia wypełnij poniższy formularz, krótko opisując sytuację. Nasz współpracownik skontaktuje się z Tobą w celu omówienia dalszych kroków.

Zakres udzielanej pomocy:

 • Znęcanie się fizyczne i psychiczne nad osobami pozbawionymi wolności i tymczasowo aresztowanymi
 • Nieprzestrzeganie praw osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych w Polsce
 • Niewłaściwy stosunek instytucji państwowych do osób osadzonych lub ich najbliższych rodzin.
 • Niewłaściwe postępowanie penitencjarne wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanych
 • Szkolenia i kursy zawodowe dla osób pozbawionych wolności
 • Warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w karze, wyrok łączny, prośby i wnioski skazanych i tymczasowo aresztowanych
 • Stygmatyzacja byłych więźniów i ich rodzin w miejscu zamieszkania
 • Problemy mieszkaniowe i bytowe byłych więźniów
 • Zatrudnienie osadzonych i byłych więźniów
 • Problemy z uzależnieniami
 • Przemoc w rodzinie
 • Windykacja i egzekucja komornicza wobec osób pozbawionych wolności i ich rodzin
 • Zwrot nadpłaconego podatku w przypadku wszczętej egzekucji komorniczej
 • Opieka psychologiczna nad rodzinami osób pozbawionych wolności i tymczasowo aresztowanych
 • Realizacja prawa do bycia zapomnianym w internecie
 • Inne