Projekt - PORTAL


Portal składać się będzie z trzech podstawowych paneli

  1. otwarty: z dostępem do wersji elektronicznej aktualnego numeru [plus archiwum] dwumiesięcznika "Postpenit"
  2. otwarty: z informacjami dla skazanych oraz ich rodzin, w którym zamieszane będą m.in.: ogłoszenia, także o pracę, forum dyskusyjne, informacje od instytucji i organizacji dotyczące spraw skazanych lub/i ich rodzin
  3. z dostępem wyłącznie dla Beneficjentów Programu, gdzie można porozmawiać z Doradcą z zakresu: prawa, psychologii, seksuologii, zatrudnienia

 Rozmowy mogą być prowadzone za pośrednictwem czatu lub videoczatu. Istnieje także możliwość pozostawienia wiadomości skierowanej do konkretnego specjalisty. Odpowiedź udzielona będzie w tej samej formie

 Moduł oddany do dyspozycji Beneficjenta Programu służy – z założenia – poradnictwu doraźnemu, udzielanemu w formie bezpośredniej, elektronicznej.

 Sprawy zgłoszone, a wymagające dalszej interwencji Stowarzyszenia [np. w instytucji, sądzie] w zakresie przewidzianym stosownymi przepisami prawa, realizowane będą wyłącznie na rzecz Beneficjentów Programu.