Publicystyka


Dlaczego Służba Więzienna nie lubi art. 42 Kkw?

O problemach organizacji pozarządowej z realizacją prawa skazanych wynikającego z art. 42 Kkw.


Tygodnik WPROST opisuje nasze działania

W reportażu red Ewy Ornackiej, autorki m.in. "Alfabetu mafii".


Dziennik RZECZPOSPOLITA o naszej prawniczce

Ewa Hys, Koordynator Programu "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych" znalazła się w grupie 14 prawników nominowanych do tegorocznego tytułu "PRAWNIK PRO BONO"


Tygodnik DORZECZY o działalności Stowarzyszenia

Resocjalizacja i działania postpenitencjarne w oparciu o rodziny osób pozbawionych wolności.


Tygodnik WPROST o naszej propozycji wsparcia działań SW

Co z więźniami w dobie zagrożenia koronawirusem?


Służba Więzienna się spóźnia...

"Doceńmy wreszcie rodziny osób popełniających przestępstwa! Ci ludzie są tacy jak my. Wiedzą, czego dopuścili się ich bliscy, nie pochwalają tego, rozumieją. Sami nie lubią sprawców przestępstw, ale to nie znaczy, że nie kochają swoich synów, ojców, partnerów. My też, jako stowarzyszenie, nie lubimy sprawców czynów penalizowanych, ale szanujemy ludzi, szczególnie gdy chcą się zmienić, gdy chcą wrócić do nas, do społeczeństwa i być jego zdrową tkanką"


Po co, dla kogo i jak ma działać? Program „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”

"Interesują nas wyłącznie ci skazani, którzy biorą czynnie i z zaangażowaniem udział we własnym procesie resocjalizacji. Oni i ich rodziny".


Dlaczego nie pomagamy recydywistom?

"Rodziny skazanych, ale i sami osadzeni z podgrupą „R” zadają nam bardzo często pytanie, dlaczego nasze działania ograniczamy wyłącznie do pomagania tzw. „petce” (pierwszy raz karanym)?"


Pro Civium. I co dalej?

"To prawda i ta decyzja była naszym świadomym wyborem. Chcemy zacząć od – jak to się mówi – roboty, a nie ustawiania się w kolejce po pieniądze. W 2020 pewnie i my poprosimy o wsparcie, ale będzie przynajmniej widać na, co je potrzebujemy".


Skazany z seksuologiem

   "Zakłady karne zajmują się człowiekiem, gdy odbywa karę. Ale przecież naczelnym zadaniem resocjalizacji i oczekiwaniem społecznym jest wykształcenie w skazanym takich mechanizmów i umiejętności, by już nie powrócił do przestępstwa. Myśli pani, że konkurs na najładniejszą kartkę wielkanocną, albo kurs szwacza, to zagwarantują?"


Przepustka z więzienia. Musi, czy może być udzielona?

"Ministerstwo Sprawiedliwości coraz bardziej obostrza zasady korzystania przez skazanych z systemu przepustkowego. Zdarza się, że – z powodu zachowania jednego skazanego podczas zezwolenia na opuszczenie jednostki – wszyscy są, zbiorowo, karani".


Jak radzić sobie ze stresem?

"Dla wielu osób odbywających karę pozbawienia wolności wyjście poza mury to sytuacja długo wyczekiwana jednak w momencie nadejścia zaczyna w nas budzić się stresor poważny stawiamy sobie w głowie pytania czy damy radę oraz jak to teraz będzie"