Struktura Organizacji

I - Walne Zgromadzenie (procivium@postpenit.pl)

II - Przedstawiciel Ustawowy / Izabela Jarczewska (przedstawiciel@postpenit.pl)


1. Zespół ds. Administracyjnych / koordynator Magdalena Pawlukiewicz (pawlukiewicz@postpenit.pl)

  • Pełnomocnik ds. kontaktów z samorządem / Aleksandra Mosińska (mosinska@postpenit.pl)
  • Pełnomocnik ds. kontaktów ze środowiskiem akademickim / Małgorzata Stachurska (stachurska@postpenit.pl)
  • Służba Wolontariacka  / koordynator Alicja Mliczek (mliczek@postpenit.pl)


2. Zespół ds. Public Relations / koordynator Amanda Powałowska (amandapowalowska@postpenit.pl)

  • Redaktor prowadząca dwumiesięcznik "Postpenit"  / Patrycja Augustyniak (augustyniak@postpenit.pl)
  • Manager Serwisu dla Rodzin Pozbawionych Wolności i Osób Skazanych / Małgorzata Nyćkowiak (nyckowiak@postpenit.pl)


3. Zespół ds. Readaptacji Społecznej Skazanych / koordynator Ewa Hys (ewahys@postpenit.pl)


4. Zespół ds. Pomocy Ofiarom Przestępstw / kordynator Piotr Podlewski (podlewski@postpenit.pl)


5. Zespół ds. Szkoleń, Mentoringu i Wsparcia Psychologicznego / koordynator Małgorzata Stachurska (stachurska@postpenit.pl)